10-sinf uchun geografiya fanidan 4 chorak uchun test savollari, javoblari

DO`STLARGA ULASHING:

10-sinf uchun geografiya fanidan 4 chorak uchun test savollari, javoblari
                       10-sinf geografiya I-chorak
1.Geografiya fani nechta yirik tarmoqqa bo’linadi?
A)1  ta     B)2 ta     C)3 ta    D) 4ta
2.Geografik qobiq tarkibiy qismlarini aniqlang.
 A)atmosfera    B)biosfera
 C)gidrosfera   ,litosfera  D)barcha javoblar to’g’ri
3.Geoekologiya qanday fan?
A)ekologik muammolar    B)shaxarlar geografiyasi
C)qishloq xo’jalik geografiyasi D)turizm geografiyasi
4.Geografiya so’zi qadimgi yunon tilida qanday ma’noni anglatadi?
 1. A) “Yerning o’lchami” B)”Yerning sur’ati”
C)”Yerning tasviri”          D)”Yerning kattaligi”
5.Geografiyaning o’rganish obyekti nima?
A)geografik qobiq     B)komponentlar
C)komplekslar            D)biosfera
6.Geografiya fanining o’rganish bosqichlari nechta ?
A)2      B)4    C)7     D)6
7.Buyuk geografik kashfiyotlar qachon sodir bo’lgan?
A)IVX –asrning     B)Er.avv.2-ming
C)XVII-asr             D)XV-asrning 2-yarimi
8.Quyosh nima?
A)Yerga eng yaqin sariq yulduz
 1. B) Yerga eng yaqin qizil yulduz
 2. C) Yerga eng yaqin oq yulduz
 3. D) Yerga eng yaqin yulduz
9.Quyosh sistemasiga nechta sayyora kiradi?
A)7   B)8    C)9    D)10
10.Oyning radiusi qancha ?
A)1838 km     B)1938 km    C)1638 km   D)1738 km
11.Yerning shakli qanday shaklda ?
A)elipsoip     B)shar    C)geoid    D)doira
12.Merdian uzunligini aniqlang?
A)40008,5 km    b)2100,8 km
C)4300,9 km       D)1200,4 km
13.Yer Quyosh atrofidan qancha vaqtda aylanib chiadi?
A.365 sutka 6 soat
B.366 sutka 6 soat
C.360 sutka
D.360 sutka 6 soat
14.Bahorgi va kuzgi tengkunliklarni aniqlang?
A.22 mart, 22 sentabr
B.21 mart,23 sentabr
C.21 mart,22 sentabr
D.21 mart,21 sentabr
15.Atmosfera nima?
A.tosh qobig’i
B.havo qobig’i
C.hayot qobig’i
D.suv qobig’i
16.Zilzila necha balli shkala asosida o’lchanadi?
 1. A) 10 B)12 C)14    D)16
17.Fanerozoy eoni  nechta eraga bo’linadi?
A)3     B)4    C)7    D)5
18.Geokomponentlarni aniqlang.
A)qobiqlar    B)qobiqlar va suv,havo    C)tog’ jinslari ,tuproq,suv ,havo    D)geotizmlar va
  qobiqlar
19.Zonallik qobiliyatining rivojlanishida kimning  xizmati katta?
A)Gumboldt    B)Erotasfen    C)Z.M.Bobur    D)Z.Zokirov
20.Gezer nima?
A)Issiq buloq    B)sovuq buloq    C)favvorali buloq    D)iliq buloq
21.Kainozoy erasida qaysi tog’ burmalanishi sodir bo’lgan?
A)Gersin    B)Kalidon    C)Alp     D)Baykal
22.3 balli zilzila natijasini aniqlang.
A)ko’pchilik sezmaydi    B)faqat seysmik asboblar bilan qayt etiladi
C)bino ichidagi ayrim odamlar sezadi  D)imoratlar kuchli shikastlanadi
23.Yadro …………………………………………….?
A)yerning eng chuqur ichki qismi    B)yer po’sti bilan mantiya orasidagi qobiq
C)yer po’stining o’rta qismi              D)barcha javoblar noto’g’ri
24.Sesmik mintaqa deb nimaga aytiladi?
A)litosfera plitalarining tinch joyi     B)kamdan- kam zilzila sodir bo’ladigan joylar
C)vulqonlar otiladigan joylar             D)tez-tez vulqon va zilzilalar sodir bo’ladigan joy
25.Krater nima?
A)magma o’chog’i     B)vulqon og’zi    C)vulqon kanali    D)lava kanali
26.Orta asrlar bosqichida nima sababdan yuqori darajada ekologik ifloslanish kuzatilmagan?
 1. A) Dehqonchilik va chorvachilik    asosan   qo’l  kuchiga asoslangan
 2. B) FTI yuz bermagan edi
 3. C) FTT bo’lmagan edi
 4. D) Kuchli jazolar qo’llanilgan
  Litosfera nima?
 5. A) tosh qobig’i havo qobig’i C.hayot qobig’i         D.suv qobig’i
28.Orta asrlarda ijod qilgan olimlar?
A)Erotosfen,Geradod    B)Aristotel,Strabon    C)Xorazmiy,Beruniy   D) Geradod ,Xorazmiy
29.J.Kuk qaysi yillarda sayohat qilgan?
A)1668-1679-y     B)1725-1741-y     C)1785-1788-y    D)1768-1779 –y
30.Quyosh sistemasida uchinchi o’rinda turgan sayyorani aniqlang.
A)Merkuriy    B)Yer     C)Venera    D)Saturn
 1. Yer qimirlash o’chog’i bu?
 2. A) Epitsentr B) giposentr C) markaz      D) o’choq
 1. Torf mineral boyliklarning qaysi turiga kirgan?
 2. A) ruda B) noruda C) mineral     D) yoqilg’i
 1. Yer qobiqlari qaysilar
 2. A) yer po’sti B) mantiya, yadro C) yer po’sti, mantiya, yadro    D) atmosfera, litosfera
 1. Uning radiusi 3500 km va harorat 4000°C atrofida – bu
 2. A) yer po’sti B) mantiya C) yadro    D) litosfera
 1. Yadroni ……………………….. deb ataladigan qobiq o‘rab turadi. Uning qalinligi 2900 km ga teng. – bu-
 2. A) yer po’sti B) mantiya C)   yadro    D  litosfera
 1. U Yer qobiqlaridan  eng  qattig‘i  bo‘lib,  qalinligi  okeanlar tagida 5 km dan, baland tog‘lar tagida 80 km gacha yetadi.– bu-
 2. A) yer po’sti B) mantiya C)   yadro    D  litosfera
 3. Yer po’sti va mantiyaning yuqori qismi qaysi qobiqqa to’g’ri keladi
 4. A) yer po’sti B) mantiya C)   yadro    D  litosfera
 1. 1 raqami bilan nima tasvirlangan
 2. A) magma B) vulqon tomiri C) vulqon tog’i           D) vulqon kanali
 1. 1 raqami bilan nima tasvirlangan
 2. A) magma B) vulqon tomiri C) vulqon tog’i           D) vulqon kanali
 1. 7 raqami bilan nima tasvirlangan
 2. A) magma B) vulqon tomiri C) vulqon tog’i           D) vulqon kanali
 3. 2 raqami bilan nima tasvirlangan
 4. A) magma B) vulqon tomiri                      C) vulqon tog’i           D) vulqon kanali
                                      10-sinf uchun geografiya fanidan test 1-chorak javoblari
 
1B
2D
3A
4C
5A
6D
7D
8A
9B
10.D
11.C
12A
13.A
14B
15B
16B
17A
18C
19A
20A
21C
22C
23A
24D
25B
26A
27A
28C
29D
30B
 1. A 32. D 33    34 C    35   B     36   A   37 D   38. D
 39 C     40 A
Ekspert: Vobkent tumanidagi 4-maktabning geografiya fani o’qituvchisi X.Zaripova
 
10-sinf   geografiya   II-chorak
1.O’zbekiston balandlik mintaqalarini kim o’rgangan?
A)K.Z.Zokirov   B)B.N.Azizov    C)N.Oripov     D)A.Azimov
2.Cho’l mintaqasi balandligini aniqlang.
A)300-400 m     B)200-400 m    C)400-500 m     D)200-450 m
3.Ekvatorda qor chizig’i necha metr balanddan o’tadi?
A)4500 m   B)4680m   C)6000 m   D)3600m
4.Landshaft  so’zi qaysi tildan olingan?
A)arabcha      B)fransuzcha    C)inglizcha    D)nemischa
 1. Odatda landshaftlarning bo’linishini ko’rsating.
 2. A) Biogen va antropogen landshaftlar. B) Texnogen va tabiiy landshaftlar.
 3. C) Tabiiy va antropogen landshaftlar. D) Antropogen va madaniy landshaftlar.
 6.Antropogen landshaftlar qanday turlarga bo’linadi?
 1. A) Tabiiy cho’l landshaftlari
 2. B) Daryo va ko’llar
 3. C) Tabiiy geografik o’lkalar
 4. D) sanoat landshaftlar, sahar yoki seliteb landshaftlar
 7.Hududiy yaxlitligi, vujudga kelishiga ko’ra bir butun, geologik tuzilishi, relyefi,
 iqlimi, tuproqlari, o’simlik va hayvonot dunyosi bir xil bo’lgan tabiiy hududiy
kompleks … deyiladi.
 1. A) Tabiat komplek B) Tabiat komponenri    C) Landshaft                      D) Kadastr
8.Antropogen  landshaftlarning tarkibiy qismlarini aniqlang.
 1. A) Tabiiy va antropogen landshaftlar.
 2. B) Antropogen va madaniy landshaftlar.
 3. C) Madaruy va buzilgan landshaftlar.
 4. D) Kuchli va kuchsiz o’zgargan landshaftlar.
9.Landshaftlar   o’zgarish   darajasiga    ko’ra   qanday gruhlarga bo’linadi?
 1. A) Kuchsiz o’zgargan landshaftlar.
 2. B) O’rtacha o’zgargan landshaftlar.
 3. C) Kuchli va juda kuchli o’zgargan landshaftlar
 4. D) Barcha javoblar to’g’ri.
10.Geografik bashorat deb nimaga aytiladi?
 1. A) Ma’lum voqea-hodisani oldindan aytib berishga
 2. B) Ob-havoni oldindan aytib berishga
 3. C) Tabiiy muhit va hududiy ishlab chiqarish tizimlarining o’zgarishidagi asosiy
yo’nalishlarni ilmiy jihatdan oldindan asoslab berishga.
 1. D) Tabiiy muhitni va undagi o’zgarishlarni oldindan aytib berishga
11.Ma’lum bir muhandislik inshooti yoki inshootlar guruhining tabiiy muhitga ta’sirini
oldindan asoslab berish … deyiladi?
 1. A) Umumsayyoraviy geografik bashorat.
 2. B) Mintaqaviy bashorat.
 3. C) Mahalliy geografik bashorat.
 4. D) Geografik bashorat.
12.Tog’-kon sanoati rivojlangan hududlarda tabiat komplekslarining o’zgarishini
bashoratlashda nimalarga e’tibor beriladi?
 1. A) Konning maydoni va loyihadagi chuqurligi, konni qazib olish
 2. B) Kondan va   qayta   ishlovchi   korxonalardan   chiqadigan chiqindilarning yillik
miqdori va ular egallaydigan may don.
 1. C) Konni qazib olish jarayonida ro’y berishi mumkin bo’lgan noxush tabiiy geografik jarayonlar.
 2. D) Barcha javoblar to’g’ri.
13.Tabiiy resurslardan oqilona foydalanish,atrof-muhitni muhofaza qilish maqsadida ma’lum
bir hudud tabiiy sharoitining holatini kuzatish, nazorat qilish va boshqaruv tizimi … deyiladi.
 1. A) Geografik ekspertiza.
 2. B) Geografik baholash.
 3. C)
 4. D) Geografik muhit.
 5. Monitor so’zining ma’nosini belgilang.
 6. A) Lotincha «monitor» — esga soladigan, ogohlantiradigan
 7. B) Lotincha «monitor» — ro’yxatga olish
 8. C) Nemischa «monitor» — kuzatish
 9. D) Nemischa «monitor» — esga solish
 10. Biosfera monitoringi bosqichining    asosiy   vazifasi nimadan iborat?
 11. A) Atrof-muhitni dunyo miqyosida kuzatishdan
 12. B) Atrof-muhitni chiqindilardan saqlashdan
 13. C) Biosfera qo’riqxonasini asrashdan
 14. D) Biosferaning bir qismini toza saqlashdan
16.O’zbekistonda    aerokosmik   usul   yordamida    qanday jarayonlar kuzatiladi?
 1. A) Atmosfera havo massalarining yo’nalishi, havoning ifloslanishi, tog’lardagi muzliklar,
 qorliklar rejimi, tuproq va o’simlik qoplamlarining holati, ekinlarning o’sishi, ularning
 holati hamda hosildorligi.
 1. B) Atmosfera havosi va suv havzalarining ifloslanishi.
 2. C) Tabiiy geografik jarayonlar.
 3. D) Atmosfera havo massalarining yo’nalishi, havoning ifloslanishi, tog’lardagi muzliklar,
 qorliklar rejimi, tuproq va o’simlik qoplamlarining holati, ekinlarning o’sishi, ularning
holati hamda hosildorligi, qo’riqxonalardagi holatlar.
 17.Ekspert so’zining ma’nosini belgilang
 1. A) “ Joy”
 2. B) Muhandis
 3. C) «Ishbilarmon» D) «Tajribali»
 4. Loyihalanayotgan muhandislik inshootining atrof-muhit talablariga mos
kelish-kelmasligini aniqlashga … deb aytiladi
 1. A) Ekologik ekspertiza
 2. B) Geografik baholash
 3. C) Geografik ekspertiza
 4. D) Geografik bashora
 5. Freon gazlarni belgilang?
 6. A) Ftor, xlor, uglerod.
 7. B) Kislorod, ftor.
 8. C) Neon, xrom.
 9. D) Oltin, kumush.
20.Geotizm  tushunchasini kim fanga kiritgan?
A)V.B.Sochova     B)Z.Zokirov   C)A.Gumboldt    D)Qoshg’ariy
21.Qor chizig’i qutbiy kengliklarda necha metrdan o’tadi?
A)200 metr    B)1000 metr   C)2000metr     D)dengiz sathidan
22.Geotizmlarni ko’lamiga ko’ra ajrating.
A)sayyoraviy ,regional,topolobik       B) regional,topolobik ,mintaqaviy
 1. C) sayyoraviy ,regional D) topolobik ,mintaqaviy
23.Urochishelar qanday tuzumlardan iborat?
A)Lanshaft    B)Fatsiya     C) Lanshaft  , Fatsiya    D)Joy
24.Fatsiya qaysi tildan olingan?
A)nemischa
B)forscha
C)lotincha
D)arabcha
25.. Fan – texnika inqilobi tushunchasi qaysi javobda to`g`ri ta’rif ta’riflangan?
 1. Insoniyatning ishlab chiqarish kuchlarida tub sifatiy burilish bo`lib, u fanni jamiyatning
bevosita ishlab chiqarish kuchiga aylanishiga asoslanadi.
 1. Insoniyatni jamiyatning ishlab chiqarish kuchlariga aylanishiga asoslanadi.
 2. Insoniyat ishlab chiqarish kuchlarida tub sifatiy burilish bo`lib, u sanoatni jamiyatni i
qtisodiy asosiga aylanishdir.
 1. B, C
26.Fan – texnika inqilobi (FTI) ning asosiy xususiyatlarini bеlgilаng?
 1. Ko`p qirrali bo`lib, hayotning barcha sohalarini qamrab oladi.
 2. Turmush sharoiti va madaniyatini o`zgartiradi.
 3. Barcha sohada qayta qurishni tezlashtiradi.
 4. Mahsulotni tez eskirtiradi.
 5. Insonni ishlab chiqarishdagi o`rnini tubdan o`zgartiradi.
 6. Harbiy inqilob sifatida paydo bo`ladi.
 7. Aqliy mehnat salmog`ini kamaytiradi.
 8. 1, 2, 3, 4 B. 4, 5, 6, 7 C. 1, 3, 5, 6          D. 1, 3, 6, 7
 9. 27. Fan – texnika inqilobi qanday tarkibiy qismlardan iborat?
 10. Fan, texnika va texnologiya B. Fan, sanoat, qishloq xo`jaligi
 11. Ishlab chiqarish, boshqaruv D. A, B
 12. Jahon xo`jaligini shakllantirishda muhim o`rin tutgan asosiy omilni bеlgilаng?
 13. Undiruvchi sanoat B. Mashinalashgan sanoat C. Ko`mir sanoati
 14. Foydali qazilma
 15. 29. FTI ta’sirida jahon xo`jaligining tubdan yangi tuzilishi qanday shaklni oldi?
 16. Agrar B. Industrial C. Industrial xo`jalik orti
 17. Agrar – industrial
 18. Jahon xo`jaligida agrar tizimning hukmronligi qaysi asrlarga to`g`ri kеladi?
 19. X – XII B. XVII – XIX C. IX – X        D. XX – asrning oxiri
 20. Teng qismlarga bo‘lingan  to‘g‘ri  chiziq  shaklidagi masshtab bu
A)sonli     B)nomli      C)chiziqli      D) so’zli
 1. Yer yuzidagi biror  nuqtaning boshqa nuqtadan tik balandligiga nima deb ataladi.
A)gorizontal      B)mutlaq balandlik   C)tik balandlik     D) nisbiy balandlik
33.Geografiyaning o’rganish obyekti nima?
A)geografik qobiq     B)komponentlar
C)komplekslar            D)biosfera
 1. Bahorgi va kuzgi tengkunliklarni aniqlang?
A.22 mart, 22 sentabr
B.21 mart,23 sentabr
C.21 mart,22 sentabr
D.21 mart,21 sentabr
 1. Janubiy yarim sharda yozgi quyosh turish kuni
A.22 mart, 22 sentabr
B.21 mart,23 sentabr
C.22 iyun
D.22 dekabr
 1. Shimoliy yarim sharda yozgi quyosh turish kuni
A.22 mart, 22 sentabr
B.21 mart,23 sentabr
C.22 iyun
D.22 dekabr
Ushbu rasmda nima tasvirlangan
 1. Katta Ayiq yulduz turkumi C)Quyosh tizimi
 2. Somon yo’li D) Galaktika
 3. Ushbu rasmda Yer qaysi raqam bilan tasvirlangan
A)1     B)2     C)   3                 D) 4
 1. Quyosh tizimidagi belbog’li sayyora bu-
A)Yer       B)  Yupiter     C)Saturn     D) Neptun
 1. Gigant sayyora bu-
A)Yer       B)  Yupiter     C)Saturn     D) Neptun
10-sinf uchun geografiya fanidan test 2-chorak javoblari
 
 
1A
2S
3A
4D
5C
6D
7C
8C
9D
10C
11C
12D
13C
14A
15A
16A
17D
18C
19A
20A
21D
22A
23B
24C
25A
26C
27D
28A
29B
30C
31.C      32.D  33  A
  34 B   35 D   36 C         37 C      38.  C    39.     C     40 B
Ekspert: Vobkent tumanidagi 4-maktabning geografiya fani o’qituvchisi X.Zaripova
 
 
 
10-sinf geografiya III-chorak
 1. BMT ning atrof – muhit muammolariga bag`ishlangan birinchi konferenstiyasi
 (1972 yil) qaysi shaharda bo`lib o`tgan?
 1. Nayrobi B. Nyu – Yоrk C. Vashington          D. Stokgolm
 2. BMT ning atrof – muhit bo`yicha dasturi (YUNEN) mavjud bo`lib, uning
bosh qarorgohi qaysi shaharda joylashgan?
 1. Nayrobi B. Nyu – Yоrk C. Vashington         D. Stokgolm
 2. “Aholining ko`payishi to`g`risidagi fan bo`lib, aholining sonini, tabiiy ko`payishi,
 yoshlar bo`yicha jinsiy tarkibini o`rganadi”. Bu ta’rif qaysi fanga tegishli?
 1. Etnografiya B. Iqtisodiy geografiya C. Demografiya
 2. Sostial geografiya
 3. Hozirgi vaqtda dunyo aholisining yillik mutloq, ko`payishi necha millionga еtadi?
 4. 10 B. 15 C. 40       D. 90
 5. 5. Aholishunoslik fanida aholining jamiyatdagi o`rni qanday baholanadi?
 6. Aholi jamiyatni ishlab chiqaruvchi asosiy kuchi
 7. Barcha moddiy boyliklarning asosiy iste’molchisi
 8. E, B
 9. Butun ijtimoiy ishlab chiqarishning asosi
 10. Tug`ilish, o`lim va tabiiy ko`payish jаrаyonining natijasi nima?
 11. Aholi ko`payishi B. Tashqi migrastiya C. Ichki migrastiya
 12. B, C
 13. Aholi ko`payishining birinchi turiga qanday bеlgilar va ko`rsatkichlar xos?
 14. Tug`ilish ko`rsatkichlarining pastligi
 15. Tug`ilish va tabiiy ko`payish ko`rsatkichlarining yuqoriligi.
 16. O`lim va tabiiy ko`payish ko`rsatkichlarining pastligi
 17. O`limning nisbatan kamligi
 18. 1, 3 B. 1, 4         C.  2, 4        D.  1, 3, 4, 2
 19. Aholining tabiiy kamayishi, ya’ni demografik tanglik kuzatilayotgan mamlakatlarni ajrating?
 20. Geramaniya, Latviya, Vеngriya,  Avstriya
 21. Daniya, Italiya, Bеlgiya
 22. Avstriya, Bolgariya, GFR,  Keniya
 23. Geramaniya, Latviya, Vеngriya,  Avstriya  Daniya,  Italiya,  Bеlgiya
 24. XX – asrning 90 – yillarida tug`ilish va tabiiy ko`payishda eng yuqori ko`rsatgichga
 egа bo`lgan mamlakatni bеlgilаng?
 1. Avstriya B. Keniya C. JAR         D. Germaniya
 2. Tug`ilish va tabiiy o`sishning eng yuqori ko`rsatgichi Afrika va Osiyoning qanday
 mamlakatlari uchun xos?
 1. Rivojlangan qishloq xo`jaligi egаmamlakatlar
 2. Qoloq qishloq xo`jaligiga egа mamlakatlar
 3. Sanoati taraqqiy qilgan mamlakatlar
 4. Ijtimoiy ishlab chiqarishi rivojlangan
 5. Xitoy aholining tabiiy ko`payishini tartibga solishga qaratilgan demografik
 siyosatining tadbirlari qaysi qatorda to`g`ri kеltiriladi?
 1. Konistitustiyada er — xotinlar reja asosida farzand ko`rishlari kerak deb yozilgan.
 2. Kechroq turmush qurush muddati bеlgilаngan
 3. Bola ko`rish uchunmahalliy hokimyat ruxsat beradi
 4. O`qish davrida turmush qurishga ruxsat etilmaydi
 5. “Biz ikkitamiz — bizga ikki bola bo`lsa bas” dеgаn shior ostida oila siyosati
 olib borilayotgan mamlakatni bеlgilаng.
 1. Xitoy B. AQSH C. Hindiston        D. CHad
 2. Jahon aholisining yosh tarkibidagi geografik tafovutlar qaysi javobni to`g`ri berilgan?
 3. Rivojlangan mamlakatlarda bolalar salmog`i o`rtacha 23 foizni rivojlanayotgan mamlakatlarda
 esа bu ko`rsatgich 43 foizni tashkil qiladi
 1. Rivojlangan mamlakatlarda keksalar salmog`i 15 foizni rivojlanayotgan mamlakatlarda
esа bu ko`rsatgich 6 foizni tashkil qiladi
 1. Rivojlangan mamlakatlarda keksalar salmog`i 6 foizni rivojlanayotgan mamlakatlarda
 esа bu ko`rsatgich 15 foizni tashkil qiladi
 1. A, B
 2. Iqtisodiy faol aholiga – mehnatga yaroqli aholining qanday sohalarda band bo`lgan
qismi kiradi?
 1. Moddiy va nomoddiy ishlab chiqarishdagi
 2. Sanoat va qishlоq xo`jalik ishlab chiqarishdagi
 3. Og`ir, еngil va dehqonchilik sohalaridagi
 4. Maorif tibbiyot sohalaridagi
 5. Faol aholi ko`rsatgichlari ( 48-50) umumjahon ko`rsatgichidan ancha yuqori
bo`lgan mamlakatlar va hududlarni bеlgilаng.
 1. Rossiya, Xorijiy Evropa, Shimoliy Amerika
 2. Rosiya , Osiyo, Afrika
 3. Lotin Amerika, SHimoliy Amerika, Xorijiy Evropa
 4. Osiyo, Afrika, SHimoliy Amerika,Xorijiy Еvropa
 5. Faol aholi ko`rsatgichlari (35-40) umumjahon o`rtacha ko`rsatgichidan
 past bo`lgan mamlakatlarda va hududlarni bеlgilаng.
 1. Rossiya, Xorijiy Evropa, Shimoliy Amerika
 2. Rosiya , Osiyo, Afrika
 3. Lotin Amerika, Bangladesh, Nepal mamlakatlari.
 4. Osiyo, Afrika, Shimoliy Amerika,Xorijiy Еvropa
 5. Mehnat resurslarini aniqlashda qo`llaniladigan asosiy mezonlardan birini bеlgilаng.
 6. Aholi yoshi B. Aholi soni C. Jinsiy tarkibi
 7. Millati 31.Milliy (etnik) chеgаralar siyosiy chеgаrаlarga
 mos kеlgаnda……………………deyiladi.
 1. Ayrim iqtisodiy rivojlangan davlatlarda ham milliy masalaning keskin tus olishiga
 sabab bo`ladigan omillarni bеlgilаng?
 1. Millat va ellatlarning iqtisodiy tеngsizligi
 2. Millat va ellatlarning ijtimoiy tеngsizligi
 3. Ekin maydoning keskin kamayishi D. B, A
 4. Irqiy va milliy kamsitish XX – asrning 90- yillari boshlarigacha davlat siyosati
darajasigacha ko`tarilgan  mamlakat.
 1. YUgoslaviya B. JAR C. Angola           D. Buyuk Britaniya      E. Bеlgiya
 2. 20. Ikki millatli davlatlarni ajrating?
 3. Rossiya, Bеlgiya B. Chexiya, Kanada C. Vеngriya, Rossiya
 4. Kanada, Bеlgiya
 5. 21. Dinlarni tarqalishi va ahamiyatiga ko`ra qanday tabaqalarga ajratiladi?
 6. Jahon dini va milliy dinlar B. Katolik va xristian dinlari
 7. Sun’iy va islom dinlari                  D. Islom va budda dinlari
 8. Davlat tili frаnstuz va ingliz tillari bo`lgan mamlakatni ajrating?
 9. Franstiya B. Angliya C. Kanada
 10. AQSH
 11. 23. Quyidagilardan qaysi birlari jahon dinlari tarkibiga kiritiladi?
 12. Xristian, islom va budda dinlari B. Katolik, su’niy, masxablar
 13. Induizm, konfustianlik va sintoizm dinlari D. B, C
 14. Diniy qarama- qarshilik tufayli irqiy va milliy nizolar avj olgan “qaynoq nuqta” larni
bеlgilаng?
 1. SHimoliy Irlandiya B. Rossiya, Frаnstiya C. Hindiston, Iroq
 2. Turkiya, Afg`oniston
 3. Yer shari aholisining 70% ga yaqin qismi quruqlikning necha foiz hududida yashaydi?
 4. 7 B. 17 C. 27         D. 47
 5. Yer sharida aholi zichligi yuqori bo`lgan mamlakatlar va hududlarni ajrating?
 6. Janubiy va janubi-sharqiy Оsiyo, Еvropa, AQSH
 7. Lotin Amerikasi, Еvropa C. Afrika, Osiyo
 8. Rassiya, Avstraliya, Еvropa
 9. Yer shari aholisining soni 5.9 mlrd kishi bo`lsa, uning o`rtacha zichligi 1 km, kvadrat
 maydonga necha kishi to`g`ri kеladi?
 1. 400 B. 60 C.  40        D. 4000
 2. Kishilar uchib kеlib ketuvchi qushlar emаs va ularning ko`chishiga biologik
 qonuniyatlar emаs, balki ijtimoiy qonuniyatlar sabab bo`ladi” dеn ibora muallifini bеlgilаng?
 1. I. A. Vitver. B. A. I. Voyеkov C. N. N. Kolosovskiy
 2. N. N. Baranskiy
 3. Eng katta “migrastion portlash” boshlangan davrni bеlgilаng?
 4. XX asr B. XX asrning  II – yarimi                    C.  XX asr
 5. XV asrning oxiri
 6. 30. XIX asrda emmigrastiya uchoqlariga aylangan hududlarni ajrating?
 7. Еvropa, Osiyo B. Еvropa, SHimoliy Amerika
 8. Osiyo, Avstraliya D.  Avstraliya, Afrika
31.Milliy (etnik) chеgаralar siyosiy chеgаrаlarga mos kеlgаnda……………………deyiladi.
 1. A) bir millatli B) ko’p millatli C)elat     D)etnos
32………………………..aholining bir hududdan boshqa hududga doimiy yoki vaqtincha
muddatga ko’chisi.
 1. Eksport B) migratsiya   C) emigratsiya     D) immigratsiya
 1. Xitoy, Mongoliya, Qozog’iston Osiyoning qaysi mintaqasiga kiradi
 2. A) Markaziy va Sharqiy Osiyo
 3. B) Janubiy-g’arbiy Osiyo
 4. C) Janubiy Osiyo
 5. D) Janubiy-sharqiy Osiyo
34Hindiston., Pokiston  Osiyoning qaysi mintaqasiga kiradi
 1. A) Markaziy va Sharqiy Osiyo
 2. B) Janubiy-g’arbiy Osiyo
 3. C) Janubiy Osiyo
 4. D) Janubiy-sharqiy Osiyo
35.Eron, Saudiya Arabistoni  Osiyoning qaysi mintaqasiga kiradi
 1. A) Markaziy va Sharqiy Osiyo
 2. B) Janubiy-g’arbiy Osiyo
 3. C) Janubiy Osiyo
 4. D) Janubiy-sharqiy Osiyo
 5. Tailand, Malayziya Osiyoning qaysi mintaqasiga kiradi
 6. A) Markaziy va Sharqiy Osiyo
 7. B) Janubiy-g’arbiy Osiyo
 8. C) Janubiy Osiyo
 9. D) Janubiy-sharqiy Osiyo
 1. JAR, Namibiya Afrikaning qaysi mintaqasiga kiradi
 2. A) Janubiy
 3. B) Markaziy
 4. C) Sharqiy
 5. D) G’arbiy
 6. Angola, Chad Afrikaning qaysi mintaqasiga kiradi
 7. A) Janubiy
 8. B) Markaziy
 9. C) Sharqiy
 10. D) G’arbiy
 11. Somali, Efiopiya Afrikaning qaysi mintaqasiga kiradi
 12. A) Janubiy
 13. B) Markaziy
 14. C) Sharqiy
 15. D) G’arbiy
 16. Liviya, Jazoir Afrikaning qaysi mintaqasiga kiradi
 17. A) Janubiy
 18. B) Markaziy
 19. C) Sharqiy
 20. D) G’arbiy
10-sinf uchun geografiya fanidan test 3-chorak javoblari
1D
2A
3C
4D
5C
6A
7A
8D
9C
10C
11D
12C
13A
14A
15A
16C
17A
18D
19C
20D
21A
22C
23A
24A
25A
26A
27C
28D
29C
30A
 1. A
 32.B
33 A
34B
35C
36D
37A
38B
39C
40D
 
Ekspert: Vobkent tumanidagi 4-maktabning geografiya fani o’qituvchisi X.Zaripova
 
10-sinf geografiya IV-test
 1. 1. Qaysi mamlakatlarda dеngiz sayozliklarini o`zlashtirish davom etmoqda?
 2. Niderlandiya B. Daniya C. GFR
 3. SHvestiya
 4. Sug`oriladigan еrlar katta maydonni egаllagan mamlakatlarni bеlgilаng.
 5. SHvestiya, Daniya B GFR, Norvegiya   C. Ispaniya, Italiya
 6. Finlandiya, Daniya
 7. SHahar va yo`ldosh shaharlar atrofi aholisi sonining o`sish jаyoni nima dеyiladi.
 8. Urbanizastiya                    B. Suburbanizastiya           C. Soxta urbanizastiya
D.Poytaxt shahar
 1. Xorijiy Еvropada qanday yirik aglomerastiyalar mavjud?
 2. London, Parij B. Reyn- Rur
 3. Londin, Bonn, Rim   D. A, V
 4. Xorijiy Еvropaning qaysi shaharlari uchun suburbanizastiya jarаyoni xos?
 5. London, Gamburg B. Parij, Vena, Milan C.  A, B     D. Oslo, Bonn, Sofiya
 6. Dеngiz bo`yida joylashgan poytaxt shaharlarni bеlgilаng?
 7. Madrid 2. Parij    3. Rim        4 . Vena       5. Stokgolm       6. Kopеngagen
 8. Praga 8. Afina
 9. 1,2,5,6 B. 3,4,8,7 C. 5,6,7,                   D.  3,5,6,8
 10. 7. Qaysi mamlakatlarda italayan tili davlat tili hisoblanadi?
 11. Italiya, Malta B. San – Marino, Italiya C. Vatikan, Italiya D. V, C
 12. Franstiya va Ispaniya davlatlari chеgаrasida joylashgan mamlakat nomini bеlgilаng?
 13. Lixtenshteyn B. Andorra C. Vatikan            D. Monako
 14. Qaysi davlatlar iqtisodiyoti jahon mamlakatlariga bevosita ochiq?
 15. Polsha B. Chexiya, GFR C. Vеngriya, Polsha
 16. Bеlgiya, Niderlandiya
 17. Xorijiy Еvropa sanoatida qaysi tarmoqlar еtakchilik qilmoqda?
 18. Mashinasozlik, kimyo, yoqilg`i — energetika
 19. Kimyo, metallurgiya, mashinasozlik
 20. Еngil sanoat, oziq – ovqat, mashinasozlik
 21. Metallurgiya, еngil sanoat
 22. 11. Qaysi davlatlarning energetika sanoatida GES lar salmog`i yuqori?
 23. Ruminiya, YUgoslaviya, GFR B. Norvegiya, SHvestiya C.Franstiya, Italiya
 24. Vеngriya, Pоlshа
 25. Xorijiy Osiyodagi fеdеrativ davlatlarni ajrating.
 26. Yaponiya 6. BAA
 27. Hindiston 7. Malayziya
 28. Xitoy 8. Pokiston
 29. Iroq 9. Iordaniya
 30. Livan 10. Suriya
 31. 1,7,2,8,6 C. 1,4,3,6,9,10
 32. 2,9,10,5,6 D. 2,4,5,6,7,9,10
 33. Xorijiy Osiyodagi qaysi mamlakat obikor еrlarning umumiy maydoni jihatidan rеgionda
 2 — o`rinda turadi?
 1. Xitoy B. Mongoliya C. Hindiston        D. Indonеziya
 2. Bugungi kunda faqat vayronalargina saqlanib qolgan Vavilon (Bobil) shahri qaysi
 mamlakat hududida joylashgan?
 1. Turkiya B. Iroq C. Suriya          D. Eron
 2. 15. Eng sust rivojlangan mamlakatlar guruhini ajrating?
 3. Mongoliya 2. Laos 3. Vеtnam        4. Kambodja          5. Nеpal  6. Butan
 4. Bangladеsh 8. YAman 9. Sri – Lanka      10. Afg`oniston   11. Iordaniya
 5. 1,2,4,5,6,7,8 B. 1,3,7,9,10,11               C. 2,4,5,6,8
 6. 2,4,5,6,7,8,11
 7. Ekstеnsiv chorvachilik qaysi mamlakatning iqtisodiy qiyofasini bеlgilovchi asosiy soha
hisoblanadi?
 1. Mongoliya B. Yaponiya                            C. Hindiston D. Xitoy
 2. Xitoyda ishlab chiqarilayotgan elеktr enеrgiyaning ¾ qismi qaysi elеktr stanstiyalar
 hissasiga to`g`ri kеladi?
 1. GES B . IES C. GEOES            D. AES
 2. Yaponiyada haydaladigan еrlarning yarim qaysi turdagi donli ekin bilan bog`liq?
 3. SHoli B. Bug`doy C. Javdar           D. Makkajo`xori        n
 4. Yaponiyada transportning qaysi turlari еtakchilik qiladi?
 5. Dеngiz, avtomobil B. Tеmir yo`l, dеngiz C. Avtomobil, daryo
 6. Daryo va quvur
 7. 20. Yaponiyaning import tarkibida qanday xomashyolar salmog`i katta?
 8. YOqilg`i, ruda va boshqa xomashyolar
 9. B. Mashina va asbob – uskunalar
 10. Avtomobillar. D. V, C
 11. 21. Yaponiyaning eksportida qaday mahsulotlar salmog`i katta?
 12. YOqilg`i, ruda va boshqa xomashyolar B. Mashina va asbob – uskunalar
 13. Avtomobillar. D. V, C
 14. 22. “Tеxnopolis” dеganda qanday sanoat markazlari tushuniladi?
 15. Mеhnattalab ishlab chiqarish
 16. B. Fan va fanni ko`plab talab qiluvchi ishlab chiqarish
 17. Xomashyo ko`plab talab qiluvchi ishlab chiqarish. D. A, C
 18. 2 Hindiston ikki asr mobaynida qaysi mamlakat mustamlakasi bo`lib kеlgan?
 19. Franstiya B. Ispaniya C. Angliya          D. Gеrmaniya
 20. Avstraliya Ittifoqining maydoni nеcha million kvadrat kilomеtirga tеng?
 21. 7,7 B. 10 C. 4                     D. 3
 22. 25. Avstaliya aholisining ¾ qismi mamlakat hududining …….. qismida to`plangan.
 23. SHarqiy B. Markaziy C. SHimoliy             D. G`arbiy
 24. 26. AQSH ning tub joy xalqlarini ajratib ko`rsating?
 25. Indiyonlar B. Eskimoslar                     C. A, V
 26. Afroamerikanlar
 27. 27. AQSH dagi mеgаpolislar nomini bеlgilаng?
 28. Boston, CHipite, San — San B. Boston, Vashington, San — Diego
 29. CHikago, San — Franstisko D. Vashington, CHipite, San – San
 30. AQSH sanoatining qaysi tarmoqlari uning jahon xo`jaligidagi mavqeini bеlgilaydi?
 31. Avtomobilsozlik B. Aviaraketa – kosmik C. Elеktronika
 32. D. Barchasi to`g`ri
 33. Davlat tuzumi konistitustiyon monarxiya bo`lgan mamlakatni bеlgilаng.
 34. CHili B. Kuba C. Gonduras        D. To`g`ri javob yo`q.
 35. 30. Qaysi mamlakatlar hududidan yirik neft konlari topilgan?
 36. Venesuella B. CHili C. Paragvay  D. Urugvay
 37. Xorijiy Osiyoda qishloq xo`jaligining qanday rayоnlari shakllangan
 38. bug’doy B. O’rmon C. Sholikor   D. paxta
 
 1. 32. Yaponiya …….. bo`yicha dunyoda birinchi o`rinda turadi.
 1. Avtomobil i/ch B) temir qazib olish   C) qishloq xo’jaligi   D) donli ekinlar yetishtirish
 1. O’zbekiston shimoldan qaysi davlat bilan chegaradosh
 2. A) Qozog’iston B) Tojikiston C) Afg’oniston   D) Turkmanison
 3. O’zbekiston eng uzoq masofada qaysi davlat bilan chegaradosh
 4. A) Qozog’iston B) Tojikiston C) Afg’oniston   D) Turkmanison
 5. O’zbekiston jaubdan qaysi davlat bilan chegaradosh
 6. A) Qozog’iston B) Tojikiston C) Afg’oniston   D) Turkmanison
 7. Ozbekistonnig janubiy chegarasi qaysi obyekt orqali o’tadi
 8. A) tekislik B) daryo C) tog’    D) ko’l
 9. O’zbekiston janubiy ga’rbdan qaysi davlat bilan chegaradosh
 10. A) Qozog’iston B) Tojikiston C) Afg’oniston   D) Turkmanison
 1. Orol dengizi 2000 yilda
 2. A) A rasm B) C rasm      C) B rasm     D) F rasm
 3. Orol dengizi 2010 yilda
 4. A) A rasm B) C rasm      C) B rasm     D) F rasm
 5. Orol dengizi 2016 yilda
 6. A) A rasm B) C rasm      C) B rasm     D) F rasm
9-sinf uchun geografiya fanidan test 4-chorak javoblari
1 A
2 C
3 B
4D
5C
6D
7D
8B
9D
10A
11B
12A
13C
14B
15C
16A
17B
18 A
19 D
20 A
21 D
22 B
23 A
24 A
25 A
26 C
27 A
28 D
29 D
30 A
31.C
32.A
33A
34A
35C
36B
37D
38A
39B
40 D
Ekspert: Vobkent tumanidagi 4-maktabning geografiya fani o’qituvchisi X.ZaripovA
 

Оставьте комментарий

ArabicChinese (Traditional)EnglishFrenchGermanHindiKazakhKyrgyzRussianSpanishTajikTurkishUkrainianUzbek