Аrafa kunining fazilatlari

Bu kun qilingan duolar eng afzal duodir. Nabiy sollallohu alayhi vasallam: “Duolarning yaxshisi arafa kunidagi, men va mendan oldingi nabiylarning “Laa ilaha illallohu vahdahu laa shariyka lahu, lahul mulku va lahul hamdu va huva ʼala kulli shayin qodiyr”, deb aytgan duosidir”, dedilar. Maʼnosi: “Yakkayu yolgʼiz Аllohdan boshqa iloh yoʼq. Uning sherigi ham yoʼq. Mulk Unikidir. […]

Аrafa kunining fazilatlari Read More »