1918 – 1939 – yillarda Buyuk Britaniya.

1918 – 1939 – yillarda  Buyuk  Britaniya. R E J A. Birinchi jahon urushining Buyuk Britaniya uchun oqibatlari. Mamlakat iqtisodiy va siyosiy hayotidagi o’zgarishlar. Leyboristlarning ikkinchi hukumati. 1924 – 1939 yillarda tashqi siyosat.          Birinchi jahon urushining Buyuk Britaniya uchun oqibatlari, avvalo, uning bu urushda g’olib chiqqan davlatlardan biri bo’lganligi bilan belgilanadi.          Buyuk Britaniyaning …

1918 – 1939 – yillarda Buyuk Britaniya. Читать полностью »