1918 – 1939 yillarda Lotin Amerikasi davlatlari.

1918 – 1939  yillarda Lotin  Amerikasi  davlatlari. R E J A. Birinchi jahon urushining Lotin Amerikasi davlatlariga ta`siri. Jahon iqtisodiy inqirozining Lotin amerikasiga ta`siri. Buyuk davlatning Lotin amerikasi uchun kurashi.          Birinchi jahon urushi Lotin amerikasi davlatlari hayotiga katta ta`sir ko’rsatdi. Chunochi, bu mamlakatlar iqtisodiyoti tez sur`atlar bilan o’sa boshladi. Bunga Birinchi jahon urushida qatnashayotgan […]

1918 – 1939 yillarda Lotin Amerikasi davlatlari. Читать дальше »