25-May So’nggi qo’ng’iroq bayram ssenariysi

“SO`NGGI QO’NGIROQ”   Maktabdatadbiro’tkazilayotganjoy  bayramonabezatiladi. Ko’zgako’rinadiganjoygaustozlarsha’nigabitilganminnatdorchilikso’zlari, tabriklar, kattahayotgaqadamqo’yayotganbitiruvchilargasaboqbo’larliso’zlarzarhalharflarbilanyozibqo’yiladi. O’zbekistonRespublikasigerbivabayrog’imaktabdarvozasigaosibqo’yiladi. Maktabgaota-onalar, homiytashkilotlariningvakillari, mahallafaollari,  shuningdek, faxriyo’qituvchilar, maktabningfaxribo’lgansobiqo’quvchilar  ham taklifetiladi. 9-sinflar bilan 1-sinflar bir-birlarigayuzma-yuzturganholdajoylashtiriladi.          Tadbirmaktabtashkilotchisiningkirishso’zibilanboshlanadi. Maktabtashkilotchisi:Assalomualaykum, azizmehmonlar, qadrliota-onalar, hurmatlio’qituvchilarvao’quvchilar!          Mana,  bugun  biz  maktabimizdayanabirbayram – “So’nggiqo’ng’iroq”ninishonlashuchunto’planibturibmiz. Tadbirimizniochiq deb e’lonqilaman, xushkelibsizlar!          Tadbirimizsababchilaribo’lgan  9-sinf o’quvchilarinidavragataklifetaman.          Musiqasadolarivaqarsaklarostidabitiruvchilardavragakiribkeladilar. Tashkilotchi: MustaqilO’zbekistonRespublikasiningbayrog’iolibkirilsin! Nog’orajo’rligidaolibkirilganbayroqbelgilanganjoydahimoyalanganholdaushlabturiladi.          O’zbekistonRespublikasimadhiyasiyangraydi.          Tashkilotchitabrikuchunso’znidastavvalmaktabdirektorigaberadi. Direktormehmonlarnitanishtiribchiqqach,  a’lochio’quvchilarga “Faxriyyorliq”larnitopshiradi.          […]

25-May So’nggi qo’ng’iroq bayram ssenariysi Читать дальше »