Ahmad Yassaviy (1041-1167)

Islom dini paydo boʻlgandan soʻng uning doirasida, Qurʼon va hadis ahkomiga mos ravishda paydo boʻlgan tasavvufiy taʼlimotlar X – XI asrlarga kelib Movarounnahrda ham keng tarqala boshladi. Tasavvuf – Yaqin va Oʻrta Sharq xalqlarining maʼnaviy hayoti tarixidagi eng murakkab, oʻzaro ziddiyatlarga toʻlib-toshgan va muhim hodisalardan biri boʻlib, uning uchun tarkidunyochilik, bu dunyo boyliklaridan va nozu …

Ahmad Yassaviy (1041-1167) Читать полностью »