As’ad ibn Zurora

As’ad ibn Zurora (r.a.) Rasululloh (s.a.v.) bilan Aqabada bay’atlashgan ilk madinalik sahobalardan. To‘liq ismi Abu Umoma As’ad ibn Zurora ibn Udas bo‘lib, ansoriylar va Hazraj qabilasining yetakchilaridan biridir. Islomning Madinada yoyilishida munosib xizmat ko‘rsatgan As’ad hijratdan biroz vaqt o‘tib, Badr jangidan avvalroq shavvol oyida vafot etdi. Madinalik arablar yahudiylar bilan yonma-yon yashaganlari bois payg‘ambarlik borasida …

As’ad ibn Zurora Читать полностью »