Axloqiy madaniyat va kasbiy odob

Axloqiy madaniyat va kasbiy odob Axloqiy madaniyat va kasbiy odob. Axloqiy tarbiyaning yo’llari va vositalari. Aхloqning boshqa ijtimoiy — ma’naviy hodisalar bilan o’zaro aloqalari: aхloq va din, aхloq va huquq, aхloq va siyosat, aхloq va san’at, aхloq va fan, aхloq va mafkura. Davlat va fuqarolik jamiyatidagi aхloqiy yuksaklik darajasini ular fuqarolari aхloqiy madaniyati belgilaydi. Aхloqiy madaniyat shaxsning …

Axloqiy madaniyat va kasbiy odob Читать далее »