Axloqiy va estetik tarbiya

Axloqiy va estetik tarbiya. RЕJA: 1. Axloq va axloqiy tarbiya ’akida tushuncha. 2. Axloqiy tarbiyaning mazmuni. 3. Estetik tarbiya va uning mazmuni. 4. Estetik tarbiya berish vositalari. Mavzuni takrorlash buyicha «tayanch» suz va iboralar. 1. Axlokiy tarbiyaning mazmuni. Jamiyatga, Vatanga muxabbat, baynalmilallik. Mexnatga axldokiy munosabatni tarbiyalash. Atrofdagi kishilarga axlokiy munosabat. Intizom. 2. Estetik tarbiya. Estetik […]

Axloqiy va estetik tarbiya Читать дальше »