Ayyorlik

Ayyorlik — juda chegaralangan kishilarning fikrlash tarzi bo‘lib, bu fikrning zohiri bilan botini mutlaqo turlichadir. I. KANT Muttasil ayyorlik qiliga fikran cheklantanlik belgisidir va deyarli hammavaqt bir yerda ayyorlik qilaman degan odam boshqa joyda o‘zini oshkor otadi. F. LAROShFUKO Ayyorlik g‘irt aqlsizlikdir: o‘z maqsadiga to‘g‘ri yo‘l bilan erisholmagan odam unga yolg‘on-yashiq, ogri yo‘l bilan erigaishga …

Ayyorlik Читать далее »