Banklar va bank tizimi

Banklar va bank tizimi Reja: Banklarning mohiyati, kelib chiqish asoslari va ularni bozor iqtisodiyotidagi o’ Kredit tizimi va uning tarkibiy q Bank tizimi va uning rivojlanish bosq O’zbekiston Respublikasi bank tizimi va uning rivojlanish bosqichlari. Maxsus moliya – kredit Markaziy bank va uning funksiyalari. O’zbekiston Respublikasi Markaziy banki faoliyatining asoslari Tayanch iboralar Banklar va ularning […]

Banklar va bank tizimi Читать дальше »