Barg morfologiyasi. Bargning anatomik tuzilishi

Barg morfologiyasi. Bargning anatomik tuzilishi 1.Barg vazifasi 2.Barg qismlari 3.Barg plastinkasining tuzilishi 4.Bargning poyaga joylanishi 5.Murakkab barglar 6.Barg metamorfozasi 7.Barg ichki tuzilishining xillari 8.Barg ichki tuzilishining o‘simlikning yashash sharoitiga bog‘liqligi 9.Dorzoventral barg anatomiyasi  10.Izoloterial barg anatomiyasi  11.Radial barg anatomiyasi BARG MORFOLOGIYASI-Folium .          Barg o‘simligining asosiy vegetativ organi bo‘lib hisoblanadi. Barg birinchi marotaba urug‘ embrionidan […]

Barg morfologiyasi. Bargning anatomik tuzilishi Читать дальше »