Kiyim-kechak, bezak va tikuvchilik asboblari haqida topishmoqlar

Otdim, osmonga chiqdi. (Do‘ppi) Bosh ustida chambarak, Chambarakda kapalak. (Do‘ppi) O’zi bitta, Tuxumi to‘rtta, Bolasi o‘n oltita. (Do‘ppi) Boshingdagi boshpana, Qish-qirovda gulxona. (Telpak) Kunduzi himoya qiladi, Kechasi qoziqda turadi. (Kiyim) Qora botir qaltiroq, Sag‘irlari yaltiroq. (Qora atlas) Top, topishmoq, Tanga yopishmoq. (Ko‘ylak) Erta turdi, Ikki ayri yo‘lga tushdi. (Shim) Mushtum yerga tushdi. (Cho‘ntak) Ho‘kizni mindim, […]

Kiyim-kechak, bezak va tikuvchilik asboblari haqida topishmoqlar Читать дальше »