Biologiya o’qitishning faol metodlari

Biologiya o’qitishning faol metodlari REJA: O’qitishning interfaol metodlari. Muammoli izlanish metodlari. . O’qitishning mantiqiy metodlari Mustaqil ishlash metodlari. O’qitishda o’quvchilarning faoliyatini    rag’batlantirish    va    asoslash metodlari. O’qitishdagi nazorat va o’zo’zini nazorat metodlari. Interfaol — inglizcha interakt so’zidan olingan bo’lib, inter hamkorlikda akt harakat qilmoq ma’nosini bildiradi. Interfaollik deganda o’quvchining o’quvchi bilan hamkorlikda yoki kompьyuter bilan muloqoti […]

Biologiya o’qitishning faol metodlari Читать дальше »