Biosfera va uning evolyutsiyasi

Biosfera va uning evolyutsiyasi Reja • Biosfera tushunchasi, uning chegaralari takibiy kismlari va funksiyalarini. • Biosferada biosmassaning tarkalishi, moddalarning, energiyaning davriy aylanishining moxiyati va axamiyati. • Biogen igratsiyada katnashuvchi asosiy guruxlarni – produtsentlar, konsumentlar, redutsentlarni. • Biosfera evolyutsiyasining asosiy boskichlari, biogenez, noogenez boskichlarining farklari, noosfera tushunchasining moxiyatini. • Insoning biosferaga kursatadigan taosirlari (foydali va zararli) […]

Biosfera va uning evolyutsiyasi Читать дальше »