Bosh miya qon tomirlari aterosklerozi

Bosh miya qon tomirlari aterosklerozida bosh miya qon tomirlari torayib, devorlari zichlashib qoladi, ya`ni sklerozlanadi. Bu narsa bosh miya to`qimasining oziqlanishi va kislorod bilan ta`minlanib turishini izdan chiqaradi. Bunda bosh miya faoliyati buziladi, og`ir hollarda miyaning ma`lum joylariga qon quyiladi yoki bosh miya to`qimasi yumshab qoladi. Odam organizmida ortiqcha to`planib qolgan yog`simon moddalar bosh miya […]

Bosh miya qon tomirlari aterosklerozi Читать дальше »