Burun to‘sig‘i qiyshiqligi

Burun to‘sig‘i qiyshiqligining tiplari ● qiyshiqlik travmalardan keyingi holatga xos. qiyshiqlik travmalardan keyingi holatga xos. qiyshiqlik irsiyatga bog‘liq. qiyshiqlik ham travmadan keyingi holatda va nasliy bo‘lishi mumkin. burun to‘sig‘ining asos qismida taroqsimon shakldagi qiyshiqlik bilan xarakterlanadi. Bunday tipda qiyshiqlik irsiy bo‘ladi. bunda burun bo‘shlig‘ining o‘ng va chap qismlari bir-biriga nisbatan assimetrik tuzilishga ega bo‘ladi. Bunday […]

Burun to‘sig‘i qiyshiqligi Read More »