Chaqaloqlarda qorin dam boʼlishi sababi nima?

❓Chaqaloqlarda qorin dam boʼlishi sababi nima? Ichaklarda gaz hosil boʼlishi – organizm uchun normal holat hisoblanadi. Gazlar oshqozon-ichak tizimida quyidagi sabablar natijasida paydo boʼladi: 📌Bolakay emish vaqtida havo yutishi; 📌Kislotali oshqozon shirasi ichakka tushishi va ichakda oshqozon osti bezi ishlab chiqaradigan fermentlar natijasida neytrallanishi; 📌Аyrim bakteriya mikroflorasi koʼpayishi natijasida ovqat mahsulotlarining parchalanishi.