Chuchuk suv miqdori

Chuchuk suv miqdori Dunyo bo’yicha barcha suv zahiralarinung 2,5-3% qismini chuchuk suv tashkil qiladi. Uning miqdori 35 mln km kub. Chuchuk suvning 85-90% qismi muz shaklida saqlanadi.