DDR operativ xotiralar turlari

DDR operativ xotiralar turlari DDR – 1998-yil DDR2 – 2003-yil DDR3 – 2007-yil DDR4 – 2014-yil DDR5 – 2020-yil P/s: Menda DDR5,sizdachi?