FAN O‘QITUVCHISI O‘QUVCHILAR UCHUN TO‘GARAK O‘TISHGA MAJBURMI?

FAN O‘QITUVCHISI O‘QUVCHILAR UCHUN TO‘GARAK O‘TISHGA MAJBURMI? 📍JAVOB: Ta’lim to‘g‘risidagi Qonunning 46-moddasida (https://lex.uz/docs/5013007) pedagog xodimlarning majburiyatlari hamda Xalq ta’limi vazirining 07.12.2019 yil 393-sonli buyrug‘ida o‘qituvchining lavozim vazifalari keltirilgan bo‘lib, unga ko‘ra to‘garak o‘tish o‘qituvchining majburiyati sifatida keltirilmagan. Xalq ta’limi vazirining 2021 yil 1 iyuldagi 206-sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan «Xalq ta’limi xodimlarining lavozim majburiyatlari»da ham o‘qituvchining …

FAN O‘QITUVCHISI O‘QUVCHILAR UCHUN TO‘GARAK O‘TISHGA MAJBURMI? Читать полностью »