Gemoglobin va uning miqdorini aniqlash

Gemoglobin, HB (yunon. Haima — qon va globus — shar) — qonda bo‘ladigan nafas pigmenti. Qonga qizil tus beradi, nafas organlaridan to‘qimalarga kislorod, to‘qimalardan nafas organlariga karbonat angidrid yetkazib beradi. Oqsilli qism—globin va temir porfilingemdan iborat. Gemoglobin kislorod bilan qo‘shilib, beqaror birikma hosil qiladi. Kislorodning porsial bosimi birmuncha yuqori bo‘ladigan o‘pka kapillarida esa kislorodni hujayra …

Gemoglobin va uning miqdorini aniqlash Читать полностью »