Genetik tekshiruv nima?

Genetika barcha tirik organizmlarga xos xususiyat boʼlgan irsiyat va oʼzgaruvchanlik qonunlarini oʼrganadi. Irsiyat – organizmning oʼz belgisi va rivojlanish xususiyatlarini kelgusi avlodlarga oʼtkazish xossasi, oʼzgaruvchanlik esa – organizmlarning individual rivojlanish jarayonida yangi belgilarni nomoyon etishdan iborat. Organizm belgi va xususiyatlarining oʼzgarishi xromosoma, gen darajasida boʼlsa, bunday oʼzgaruvchanlik (yaʼni mutatsiyalar) irsiy hamda tugʼma kasalliklarni keltirib chiqaradi. …

Genetik tekshiruv nima? Читать полностью »