Hayvonlar va qushlar haqida maqollar

Bedana tezotar bo’lsa, O’z boshini o’zi yer. Bedananing «vit» degani — qochgani. Bo’ri bo’ronda quturar. Bo’rining ozig’i — burnida. Zag’izg’on sog’ligidan o’lmas, suqligidan o’lar. Zag’izg’on chaqib to’q bo’lmas. Zag’cha sigirdan qo’rqmas. Itda jiyan yo’q, Baqada — qayin. Itdan suyak ortmas, Mushukdan — bez. Ot — yigitning yo’ldoshi. Ot — yigitning qanoti. Ot olsang, ho’kiz qorindan …

Hayvonlar va qushlar haqida maqollar Читать полностью »