Kartoshka kasalliklari

Virusli kasalliklar yuqumli kasalliklar guruhiga kirib,so’ruvchi hasharotlar (bitlar, tripslar, sikadalar, qandalalar kabilar) yoki ekinga ishlov berishda mexanik shikastlash, tuganaklarning kesilishi va boshqa hollarda, ya’ni kasallangan o’simlik hujayra shirasi sog’lom o’simlikka o’tishi natijasida ro’y bradi. Keyingi reproduksiyalarga viruslar urug’lik tuganaklar orqali o’tadi. O’simliklar viruslar bilan kasallangan ularning tashqi ko’rinishi (morfologiyasi) o’zgaradi, ya’ni barglari buralib ketadi, g’adir-budur …

Kartoshka kasalliklari Читать далее »