Kim nimani davolaydi?

Endokrinolog – ichki sekretsiya bezlari kasalliklarini tashxislash, davolash va oldini olish bilan shug‘ullanuvchi mutaxassis. Ichki sekretsiya bezlariga gipofiz bilan uzviy bog‘langan markaziy nerv sistemasining bir qismi hisoblangan gipotalamus, gipofiz, g‘urrasimon bez (epifez), qalqonsimon bez, qalqonsimon bez oldi bezlari, me’da osti bezining orolcha (inkretor) qismi, buyrak usti bezlari kiradi. Terapevt – ichki a’zolar kasalliklari bilan shug‘ullanuvchi shifokor. Aksariyat …

Kim nimani davolaydi? Читать далее »