Mamnunlik va afsuslanish haqida maqollar

Ari chaqdi deb arazlama, boli bor. Bir minsang ham yo’rg’a min, Bulkillasin buyraging. Bir ho’plasang, may ho’pla, Qilqillasin yuraging. Bol dedim, baloga qoldim. Bola, bolaning ishi chala. Borniki farmon bilan, Yo’qniki armon bilan. Bo’luvchiga oz, Oz ham bo’lsa soz. Bo’g’izim-bo’g’izim, Bo’g’izimni bo’g’dim o’zim. Gapirgandan gapirmagan yaxshiroq, Gapiruvdim tegdi boshimga tayoq. Dalada bo’ri ulisa, Uydagi itning …

Mamnunlik va afsuslanish haqida maqollar Читать далее »