Maqsadlarni qo’yish va vaqtni boshqarish bo’yicha maslahatlar.

Maqsadlarni qo’yish va vaqtni boshqarish bo’yicha maslahatlar. Vaqtni boshqara olish — bugungi kunning eng qiziqarli mavzusi. Vaqtdan samarali foydalanish haqida ma’lumot olmoqchi bo’layotganlarga bir talay kitob, kasseta, foydali jurnal va seminarlar taklif etilyapti. Vaqtdan unumli foydalanishni o’rganmoqchi bo’lganlar quyidagini eslab qoling: «Agar sizda aniq maqsadlar bo’lmasa, vaqtingizni samarali boshqara olmaysiz» Samara — bu aniq ifodalangan […]

Maqsadlarni qo’yish va vaqtni boshqarish bo’yicha maslahatlar. Читать дальше »