Maqtanchoqlik

Odamlar hammavaqt ham boshqalar o‘ylaganchalik bo‘lavermaydilar. G. LESSING O‘z afzalliklarini ko‘p gapiradigan odam ko‘pincha yaxshi odam bo‘lib chiqmaydi. J. NERU O‘z yaxshiliklari bilan maqtangan odamdan qo‘rqaver. M. EBNER-EShINBAX Odamlar o‘z nuqsonlarini ko‘rsatmaydilar — ulariing aksariyati nuqsonlarini soxta niqob bilan yashirishga urinadilar. O. BALZAK Ma’naviy majruhlik ko‘pincha va g‘oyat mohiroia bir tarzda tashqi yoqimtoylik bilan nardalanadi. […]

Maqtanchoqlik Read More »