Okeanlar kattaligi

Okeanlar kattaligi Quyida okeanlar yer maydonining o’lchami ko’rsatilgan: 1. Tinch okeani — 179 mln km kv; 2. Atlantika okeani — 92; 3. Hind okeani — 76,1; 4. Shimoliy muz okeani — 14,7.