O‘lchash usullari va vositalari. O‘lchash xatoliklari

O‘lchash usullari va vositalari. O‘lchash xatoliklari              Reja: O‘lchash turlari va usullari O‘lchash vositalari va ularning turlari. Etalonlar, ularning tabaqalanishi. O‘lchashlarning sifat mezonlari. O‘lchash xatoliklarining tabaqalanishi. Muntazam xatoliklar, ularni kamaytirish usullari.   Tayanch iboralar: o‘lchash, o‘lchash usuli, o‘lchash jarayoni, o‘lchash vositasi, o‘lchash asbobi, o‘lchash xatoligi. 4.1. O‘lchash usullari va turlari          Ma’lumki, har bir […]

O‘lchash usullari va vositalari. O‘lchash xatoliklari Читать дальше »