Orlistat (Orlip) ozishga yordam beradimi?

AYOLLAR UCHUN: 💊Orlistat (Orlip) ozishga yordam beradimi? Orlip ozishga yordam beradi. Ozish uchun kuniga 3 mahal ovqat vaqtida yoki ovqatdan keyin 1 soat o‘tmasdan ichish zarur. Orlip lipaza fermenti ingibitori. U oshqozon va pankreatik lipazani ingibirlaydi, oqibatda yog‘lar parchalanmaydi. Organizm yog‘larni glitserin va yog‘ kislotalari ko‘rishinishida o‘zlashtira oladi. Parchalanmagan yog‘lar so‘rilmaydi. Organizmga yog‘ tushmagandan keyin […]

Orlistat (Orlip) ozishga yordam beradimi? Read More »