O‘t suyuqligi yetishmasligini asosiy belgilari:

O‘t suyuqligi yetishmasligini asosiy belgilari: — Qorin dam bo‘lishi (meteorizm) — Ovqatlangandan keyingi oshqozonda og‘irlik — Ich kelishini turli xilda bo‘lishi (bir suyuq, bir qabziyat) — Og‘izda nordon ta’m va ko‘p kekirish — O‘ng yelka-kurak sohasida hamda o‘ng qovurg‘a ostida og‘riq — Terini sababsiz qichishishi va rangi sarg‘ayishi — Siydik rangini o‘zgarishi @taomlanish_ilmi