Oy tortishish kuchi

Oy tortishish kuchi Oy gravitatsiyasi (tortishish) Yerdagiga qaraganda 6 barobar kuchsiz. Bu degani 60 kg og’irlikka ega odam Oyda taroziga chiqsa, tarozi 10 kg ko’rsatadi. Yoki Yerda 0,5 metr balandlikka sakroladigan odam, Oyda 3 metrgacha sakrashi mumkin.

Oy tortishish kuchi Read More »