Oy— Yerning yagona tabiiy yoʻldoshi.

Oy— Yerning yagona tabiiy yoʻldoshi. Yerdan oʻrtacha 384 400 km masofada joylashgan. Orbitasining ekliptikatekisligiga qiyaligi burchagi 5° 8′ 43″ ni tashkil etadi. Massasi 7,35×1022 kg (1/81,3 Yer massasi). Oʻrtacha radiusi 1738 km, sirtidagi erkin tushish tezlanishi 1,62 m/s2. Astronomik belgisi O. Oy orbitasi ekliptika tekisligiga oʻrtacha 5°8’43″ burchak ostida yotib, 4°58’ dan 5°20’ gacha oʻzgarib …

Oy— Yerning yagona tabiiy yoʻldoshi. Читать далее »