«O’zbek adabiyoti tarixi»

O’zbek xalqi qadimiy tarixga, boy o’tmish mеrosga ega. Ko’p asrlik xalqning tarixi yozma yodgorliklar va og’zaki ijod namunalari orqali avloddan -avlodga o’tib kеlmoqda. Yurtimizda istiqlolning dastlabki yillaridanoq milliy- ma’naviy mеrosga bo’lgan e’tibor kuchaydi. Barcha sohalarda bo’lgani kabi adabiyotshunoslik ilmida qatag’onga uchragan an’analarimiz, diniy va tasavvufiy adabiYot hamda uning badiiy adabiyotga ta’siri masalalari xususida ochiq-oydin mushohada […]

«O’zbek adabiyoti tarixi» Читать дальше »