Parhez – psoriazga davo

Kitob yaratish mashaqqati “igna bilan quduq qazish”ga mengzaladi. Zero, muallif mutolaa uchun asar yaratar ekan unga yillar davomida yiqqan bor bilimini jo etadi. Kitobni nashrdan chiqaradi. Keng ommaga yetib borgach, mehnati mahsulini bevosita kuzatadi ham. Har bir asarning nashrdan chiqishini ilm ummoniga musaffo jilg‘aning quyilishiga qiyoslash mumkin. Ana shu shaffof obi hayot tufayli ummon o‘z …

Parhez – psoriazga davo Читать далее »