Pedagogik kreativlik

Pedagogik kreativlik: pedagogning an’anaviy pedagogik fikrlashdan farqli ravishda ta’lim va tarbiya jarayonini samaradorligi ta’minlashga xizmat qiluvchi yangi g‘oyalarni yaratish, shuningdek, mavjud pedagogik muammolarni ijobiy hal qilishga bо‘lgan tayyorgarligini tavsiflovchi qobiliyati 1-yo‘l:  kreativ  fikrlash  ko‘nikmasini  shakllantirish.  Bunda asosiy  urg‘u  kreativ  fikrlash  ko‘nikmalarini  shakllantirish  asosiy e’tibor  markazida  bo‘lib,  talabalar  fe’llar  ѐrdamida  kreativ xarakterdagi  harakatlarning  mohiyatini  ifodalashga  yo‘naltiriladi. …

Pedagogik kreativlik Читать далее »