Pul qonuniyatida NUMERALOGIYA

Pul qonuniyatida NUMERALOGIYA  Pul  topishda  nafaqat  harakatni  emas  aql  bilan  turli  usullarni  qo’llash  orqali ko’proq  muvaffaqiyatga  erishadi.  Bu  usullar  juda  ko’p  bo’lib  numeralogiya  asosan  ish  yuritadiganlar  ham ko’pchilikni  tashkil  etadi.  Pul  qonuniyatida  numaeralogiya  qanday  ahamiyat  kasb etishi  mumkin  deb  o’ylaysizmi? Unda  quyidagi  ma’lumotlarga   e’tibor  bering.  Malakali  psixolog ma’ruzasiga  asosan  yozilgan.  Yillar  davomida  tajriba asosida  sinalgan  […]

Pul qonuniyatida NUMERALOGIYA Read More »