Qadr-qimmat to‘g‘risida

Avvalo o‘zingni hurmat qila bil! PIFAGOR Boshqalar huzurida ham, pinhona tarzda ham isnod keltiradigan ish qilma. O‘zingga nisbatan hurmat birinchi darajali qonuning bo‘lmog‘i kerak. PIFAGOR Inson o‘zini hurmat qilishi lozim. M. GORKIY O‘z qadr-qimmatini bilmasdan turib, ma’naviy boylikka yetishishni tasavvur qilish qiyin. V. A. SUXOMLINSKIY O‘z-o‘zini hurmat qilmasdan turib, axloqiy poklik va shaxsning ma’naviy boyligi …

Qadr-qimmat to‘g‘risida Читать далее »