Milliy ma’naviy mеros, qadriyatlarning tarkibi, ko`rinishlari.

Milliy ma’naviy mеros, qadriyatlarning tarkibi, ko`rinishlari.  Milliy ma’naviy mеros, qadriyatlar   tushunchasi kеng qamrovli tushuncha bo`lib, uning tarkibi quyidagilardan iborat: -tarixiy mеros va tarixiy xotira; -madaniy yodgorliklar, osori-atiqalar, qadimiy qo`lyozmalar; -ilmu-fan yutuqlari va falsafiy tafakkur durdonalari; -san’at va milliy adabiyot asarlari; -axloqiy fazilatlar; -diniy qadriyatlar; -urf-odat, an’ana va marosimlar; -ma’rifat, ta’lim-tarbiya va hokazolar. Milliy ma’naviy qadriyatlar …

Milliy ma’naviy mеros, qadriyatlarning tarkibi, ko`rinishlari. Читать далее »