Qarz olish yaxshimi yoki yomon?!

Qarz olish yaxshimi yoki yomon?! • Qarzning taʼrifi – Qarz soʻzi lugʻatda “kesish” maʼnosini bildiradi, chunki qarz beruvchi qarz oluvchiga oʻz molining bir qismini kesib beradi. Shariʼat istilohida esa foydalanib, mislini qaytarib beruvchi kishiga mol berishga qarz deyiladi. • Shariatda qarz berishning joizligi – Qarz berish sunnat va ijmoʼ bilan sobit boʻlgan, chunki Nabiy sollallohu …

Qarz olish yaxshimi yoki yomon?! Читать далее »