Qayerda reklama bergan yaxshi natija beradi? Botlardami yoki kanallarda?

Qayerda reklama bergan yaxshi natija beradi? Botlardami yoki kanallarda? Odam qo‘shish uchun albatta bot yaxshi. 1. Botlarda bir kunda bitta yoki ikki kunda bitta reklama olinadi. 2. Reklama botda qoladi. 3. 24 soat topda turadi. 4. Foydalanuvchining har biriga xabar bo‘lib boradi. 5. Reklamani telegramga ertalab kiradigan inson ham kechqurun kiradigan inson ham ko‘radi. Kanallarda […]

Qayerda reklama bergan yaxshi natija beradi? Botlardami yoki kanallarda? Read More »