Telegramda online test olish. Buning iloji bor

Telegramda online test olish. Buning iloji bor. Batafsil videoda. SJTBOT larni ishlatish Ushbu videoda telegramda online test olish to’g’risida ma’lumot berilgan.