Transformatorlar

Transformatorning tuzilishi va ishlashi O`zgaruvchan tokning chastotasini o`zgartirmasdan kuchlanishni bir qiymatdan ikkinchi qiymatga o`zgartirib beruvchi asboblar transformatorlar deb ataladi. Transformatorlarda ikkita g’altak umumiy o’zakka kiydiriladi (199- rasm). Bunda birinchi g’altakdagi o’ramlar – birlamchi chulg’am, ikkinchi g’altakdagi o’ramlar – ikkilamchi chulg’am deyiladi. Birlamchi chulg’amni U1 kuchlanishli o’zgaruvchan tokka ulaylik. O’zgaruvchan tok chulg’amlarda o’zgaruvchan magnit maydonni hosil qiladi. …

Transformatorlar Читать полностью »