Umayr ibn Sa’d

Umayr ibn Sa’d — tengi yo’q inson. Umar ibn Xattob Umayr ibn Sa’d al-Ansoriy yetimlik va muhtojlikning achchiq sharobini go’daklik chog’idayoq totib ko’rdi. Vafot etgan Sa’dning orqasida na qo’lga ilingudek mol, na farzandiga qayishadigan aka-uka, qarindosh-ypyg’ qoldi. Ko’p o’tmay onasi Julos ibn Suvayd ismli Avs qabilasining zodagonlaridan biriga erga tegdi va Umayr bilan birga yangi …

Umayr ibn Sa’d Читать полностью »