Usmon ibn Maz’un

Usmon ibn Maz’un ibn Habib ibn Vahb ibn Huzofa ibn Jumah ibn Amr ibn Musays ibn Ka’b Jumahiy (r.a.). Kunyasi Abu Soib. Ota-onasi haqida ma’lumotlar uchramaydi. Usmon ibn Maz’un nihoyatda ziyrakligi, taqvo, sadoqat va qanoati bilan tanilgan Havla binti Hakim ismli ayolga uylangandi. U yaxshi tarbiya ko‘rgan oila farzandi edi. Qabiladoshlari orasida chiroyli xulqi va […]

Usmon ibn Maz’un Читать дальше »