Video yordamida ta’lim olish

Video yordamida ta’lim olish uchun eng qulay sayt. So‘zga bosilganda video to‘xtatilib lug‘atga qo‘shiladi. Har videodan so‘ng mashqlar bajarish mumkin. LINK ? fluentu.com

Video yordamida ta’lim olish Read More »