Vitamin «B6» (Piridoksin)

Vitamin «B6» (Piridoksin) Biologik aktiv formalari: • piridoksal-5-fosfat • piridoksamin-5-fosfat Asosiy vazifalari: 1. Aminokislotalar almashinuvida ishtirok etadigan fermentlar kofermenti hisoblanadi; 2. Markaziy va periferik nerv tizimi normal ishalishi uchun muhim; 3. Triptofandan serotonin sintezida ishtirok etadi; 4. Makroelementlar, lipidlar almashinuvida, serotonin, dofamin, adrenalin, noradrenalin, GAMK, gistamin, gemoglobin sintezida; 5. Glikogenni glyukozaga parchalashda va lipidlardan glyukoza …

Vitamin «B6» (Piridoksin) Читать далее »