Tabiat haqida topishmoqlar (oy, quyosh, yer, yulduz, suv, xavo, qor, shamol, soya)

Tabiat haqida topishmoqlar (oy, quyosh, yer, yulduz, suv, xavo, qor, shamol, soya) Oltin kelganda, kumush ketar, Kumush kelganda, oltin ketar. (Quyosh, Oy) Bir parcha patir, Olamga tatir. (Oy) Onasi bitta. Bolasi mingta. (Oy va yulduzlar) Zar gilam, zar-zar gilam, Ko‘taray desam, og‘ir gilam. (Yer) Ketaveradi, ketaveradi, Orqasiga qaramaydi. (Suv, ariq) Ko‘zga ko‘rinmas, Qo‘lga tutilmas. (Havo) […]

Tabiat haqida topishmoqlar (oy, quyosh, yer, yulduz, suv, xavo, qor, shamol, soya) Читать дальше »